CE-markering

De PPE-producten van Helly Hansen Workwear worden vervaardigd en getest volgens de normen die voldoen aan de Europese richtlijn (89/686/eeg) en zijn daarom goedgekeurd conform de CE-markeringsvoorschriften.

Helly Hansen Workwear is bedoeld ter voorkoming van ongevallen en letsel tijdens werkzaamheden met blootstelling aan kou, hitte, vuur, regen en beperkt zicht.

De CE-markering heeft betrekking op het veiligheidsniveau van het product. De Europese richtlijn (89/686/eeg) is de wetgeving die van toepassing is op de Europese ligstaten inzake personal protective equipment (PPE). De Europese richtlijn (89/686/eeg) definieert de basisvoorwaarden voor ontwerp en productie waaraan PPE-producten moeten voldoen om de werkomstandigheden veiliger te maken.

PRODUCTKENMERKEN

De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de vereisten van de bijbehorende productcategorie. Het biedt geen garantie dat het product ongevallen of ernstig letsel voorkomt als de gebruiker wordt blootgesteld aan dergelijke risico’s in een werkomgeving.

PPE-RICHTLIJN 89/686 VOOR EINDGEBRUIKERS

Eindgebruikers moeten richtlijn 89/686/EEG volgen bij het beoordelen van gezondheid en veiligheid op het werk. Werkgevers moeten een risicoanalyse uitvoeren om te beslissen wat de juiste beschermingsuitrusting voor hun specifieke werkomgeving is. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een PPE-uitrusting voor hun personeel.

De testresultaten worden met een symbool op het product aangegeven. Er word aangegeven dat er een test heeft plaatsgevonden conform de voorgeschreven methoden of dat het testresultaat 1,2 of 3 bedraagt, waarbij 3 het hoogste beschermingsniveau heeft.

De gegevens van een HH-product worden weergegeven op een label in de kleding en in de productinformatie die aan de producten is bevestigd.

untitled1

EN471

Bescherming door hoge
zichtbaarheid bij dag,
schemer en nacht

Hoge zichtbaarheidskleding die
visueel opvalt bij gevaarlijke
situaties in lichte en donkere
werkomstandigheden.

EN ISO 20471

Bescherming door hoge
zichtbaarheid bij dag,
schemer en nacht

Hoge zichtbaarheidskleding
waarbij een minimum
oppervlakte fluorescerend en
reflecterend materiaal
van belang is.

EN531

Bescherming tegen hitte en
vlammen

Beschermende kleding tegen
contact met vlammen,
convectiewarmte (geleiding),
stralingshitte en spatten van
gesmolten metaal.

EN ISO 11612

Bescherming tegen hitte en
vlammen

Beschermkleding tegen
vlamcontact, convectie warmte
(geleiding), stralingshitte,
gesmolten metaalspatten,
contacthitte en water.

EN ISO 14116

Beschermende kleding met
beperkte vlamverspreiding

Deze kleding is gemaakt van
vlamvertragende materialen.
Dat wil zeggen dat het
materiaal maar in beperkte
mate zal verder branden

EN 61482

Bescherming tegen
thermische gevaren van
elektrische vlamboog

Beschermende kleding bij het
werken onder spanning
waarbij blootstelling aan een
elektrische vlamboog een risico
vormt.

EN1149

Bescherming tegen elektro-
statische oplading (explosie
en brand)

Antistatische kleding voorkomt
dat door elektrostatische
oplading vonken ontstaan, die
brand of explosies kunnen
veroorzaken.

EN 470-1

Bescherming bij lassen en
verwante werkzaamheden

Vanaf oktober 2007 is de norm
EN 470-1vervangen door de
nieuwe uitgebreidere norm ISO
11611

EN ISO 11611

Bescherming bij lassen en
verwante werkzaamheden

Veiligheidskleding die
beschermt tegen kleine spatten
en lichte nevel van chemische
vloeistoffen.

EN342

Bescherming tegen koude
en lage temperaturen

Ademende werkkleding tegen
een koude omgeving met
vocht, nattigheid, wind en/of
een luchttemperatuur lager
dan -5° Celsius.

EN343

Bescherming tegen regen
en slecht weer

Ademende beschermkleding
tegen neerslag (regen,
sneeuw), mist, vochtigheid,
wind en andere gure
(weers)omstandigheden.